Капачка дистрибуторна Mitsubishi 4G63/4G64

Брой цилиндри: 4   
Максимален вътрешен диаметър: 70,00 мм    
Височина: 72,40 мм    
Тип на захващане: скоба

0887472725