Горивоподкачваща помпа ГПП с 4 отвора за Д3900

Горивоподкачваща помпа ГПП с 4 отвора за Д3900

Помпата е с 4 отвора за захващане,тръбичките вървят от резервоара към чашкоутайника към ГНП и от филтъра към ГНП.