Прът маслоизмервателен 3900 (дълъг L=225)

Прът маслоизмервателен 3900 (дълъг L=225)

Прът маслоизмервателен 3900 (дълъг L=225)