Седалка BF1-3 с колан и прекъсвач

Седалка BF1-3 с колан и прекъсвач

Седалка BF1-3 с колан и прекъсвач