Щепселно съединение ЩСЕ 160А 150V с ръкохватка

Щепселно съединение ЩСЕ 160А 150V с ръкохватка

Щепселно съединение ЩСЕ 160А 150V с ръкохватка