Щепселно съединение ЩСЕ 160A 150V

Щепселно съединение ЩСЕ 160A 150V

Щепселно съединение ЩСЕ 160A 150V