Щепселно съединение ЩСЕ 320A 150V с ръкохватка

Щепселно съединение ЩСЕ 320A 150V с ръкохватка

Щепселно съединение ЩСЕ 320A 150V с ръкохватка