Щепселно съединение ЩСЕ 320A 150V

Щепселно съединение ЩСЕ 320A 150V

Щепселно съединение ЩСЕ 320A 150V