Щепселно съединение ЩСЕ 350A 600V

Щепселно съединение ЩСЕ 350A 600V

Щепселно съединение ЩСЕ 350A 600V