Щанга къса комплект 4925.3 03.00.00

Щанга къса комплект 4925.3 03.00.00

Щанга къса комплект 4925.3 03.00.00